print

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы N 221 Заңы «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы

  Депутат:

  1) мәслихаттың және өзi құрамына сайланған оның органының жұмысына қатысуға;

  2) өз округi сайлаушыларымен тұрақты байланыс жасауға, оларға мәслихаттың жұмысы, оның тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарының қызметi, мәслихат шешiмдерiнiң орындалуы туралы, сондай-ақ өзінің депутаттық қызметінің барысы туралы, жылына кемінде бір рет хабарлап отыруға, мәслихат шешiмдерiнiң орындалуын ұйымдастыруға және бақылау жасауға қатысуға;

  3) сайлаушылардың өзiне келiп түскен өтiнiштерiн қарауға, азаматтарды жеке қабылдауды ұдайы жүргiзуге;


Келулердің саны: 11473