print

Шет аудандық мәслихатының сайлау комиссияларының жаңа құрамын қалыптастыру туралы

ХАБАРЫ

  «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының (бұдан әрі - Сайлау туралы Конституциялық заң) 10-бабына сәйкес Қарағанды облысының Шет аудандық мәслихаты аудандықаумақтық жәнеучаскелік сайлау комиссияларының жаңа құрамының қалыптасқаны туралы хабарлайды.

Аумақтық сайлау комиссиясы жеті мүшеден тұратын құрамда құрылады.

Учаскелік сайлау комиссияларының сандық құрамын учаскелердегі сайлаушылардың санына қарай ауданның аумақтық сайлау комиссиясы айқындады.

Сайлау комиссияларының өкілеттік мерзімі бес жылды құрайды.

Әрбір саяси партия тиісті сайлау комиссиясының құрамына бір кандидатура ұсынуға құқылы.

Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына осы саяси партияның мүшелері болып табылмайтын кандидатураларды ұсынуға құқылы.

Саяси партиялардың ұсыныстары болмаған жағдайда, мәслихаттар сайлау комиссиясын өзге қоғамдық бірлестіктердің және жоғары тұрған сайлау комиссияларының ұсынысы бойынша сайлайды.

Саяси партиялар, өзге қоғамдық бірлестіктер, олардың құрылымдық бөлімшелері және қалыптастырылушы комиссияларға қатысты жоғары тұрған сайлау комиссиялары 2018 жылғы 30 қарашадан бастап 2018 жылғы 29 желтоқсанға дейін мәслихатқа келесі құжаттарды тапсырады:

1) белгіленген нысан бойынша сайлау комиссияларының құрамына кандидатуралар туралы электрондық және қағаз форматтағы мәліметтер;

2) тиiстi сайлау комиссияларының құрамына кандидаттарды ұсыну туралы саяси партияның, қоғамдық бiрлестiктiң немесе олардың филиалдарының (өкiлдiктерiнiң) шешiмi, жоғары тұрған сайлау комиссиясының шешiмiнен үзiндi көшiрме;

3) саяси партияны, қоғамдық бірлестікті немесе олардың филиалдарын (өкілдіктерін) тіркеу туралы құжаттың көшірмесі;

4) кандидаттардың сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға келісім беру туралы белгіленген нысан бойынша өтініштері.

Сайлау комиссияларының құрамына кандидатуралар туралы мәліметтердің нысандары, сайлау комиссияларының жұмысына қатысуға келісімі туралы кандидаттардың өтініштері мәслихат сайтында орналастырылған.   

Сайлау комиссиясының құрамына ұсынылатын адам Сайлау туралы Конституциялық заңның талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Сайлау комиссиясының мүшесi осы комиссияның құрамын қалыптастырған мәслихат орналасқан әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағында тұруға тиiс.

Сайлау туралы Конституциялық заңның 23-бабының 3-тармағында көзделген сайлау учаскелерін құру жағдайларын қоспағанда, сайлау комиссиясы құрамының жартысынан көбі сол ұйымның қызметкерлері болмауға тиіс.

Сайлау комиссияларының құрамына жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (қарындастары), аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) кіре алмайды.    

Мәслихатқа қағаз форматта ұсынылатын барлық құжаттарға қол қойылуы, мөр басылуы және орындалған күні, орындаушының тегі, аты-жөні және оның телефон нөмірі көрсетілген орындаушы туралы белгіні қамтуы тиіс.

Сайлау комиссияларының құрамы бойынша ұсыныстарды қабылдау 2018 жылғы 29 желтоқсанға дейін дүйсенбі - жұма күндері 09:00-18:00 сағат аралығында жүргізіледі, үзіліс сағат 13: 00-ден 14: 00-ге дейін.

  Шет аудандық мәслихаты

Шет аудандық мәслихатының хатшысы - Бәкен Төлеуқұлов

Мәслихаттың орналасқан жері: Шет ауданы, Ақсу-Аюлы ауылы Шортанбай жырау көшесі, 24 үй.

Жауаптыадам– ​​Ахметжанова Гульмира Құлсарықызы, каб. № 14, қалааралықтелефон коды (871031), қызметтік 8(71031) 21-9-48, ұялы телефоны 87787453628, факс нөмірлері8(71031) 21-5-67, электрондықпоштамекенжайы.maslihat-shet@mail.ru

 

Шет аудандық мәслихатыаудандық сайлау комиссиясының және 60 учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін сайлайды:

 

№ р/б

Сайлау учаскесінің нөмірі

Сайлау комиссиясының орналасқан жері

 

Сайлау комиссиясы мүшелерінің саны

1

2

3

4


Аудандық сайлау комиссиясы

 

 

 

Шет ауданы, Ақсу-Аюлы ауылы, Шортанбай жырау көшесі, 14 Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі

 

7

 

Учаскелік сайлау комиссиялары - 60

 

 1.  

№ 728

Орталығы: Ақсу-Аюлы ауылы, ауданның мәдениет үйі.

Шекарасы: Шортанбай Жырау көшесінің №1 бастап №269 дейінгі үйлер және №917 үй, Абай көшесі №1а, 2 бастап №28 дейінгі үйлер, Жанғұтты би көшесі №1 бастап №134 дейінгі үйлер, Жапақов көшесі №1 бастап №42 дейінгі үйлер, Күлейменов көшесі №1 бастап №65 дейінгі үйлер және №90а үй, Құмжон көшесі №1 бастап №15,15а, 16 дейінгі үйлер.

 

9

 1.  

№ 729

Орталығы: Ақсу – Аюлы ауылы, балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі.

Шекарасы: Тлеулин көшесі №1 бастап №119 дейінгі үйлер, Дербісәлі батыр көшесі №1 бастап №63 дейінгі үйлер және №918 үй, С.Сейфуллин көшесі №64 бастап, №220, №220а, №222, №222а, №226, №230, №231, №266 дейінгі үйлер.

 

7

 1.  

№ 730

Орталығы: Еңбекшіл ауылы, бастауыш мектеп.

Шекарасы: Шабанбай би көшесі №1 бастап №27 дейінгі үйлер.

 

5

 1.  

№ 731

Орталығы: Ақтөбе ауылы, бастауыш мектеп ғимараты.

Шекарасы: Байсейіт көшесі №1 бастап №31 дейінгі үйлер және №49 үй.

 

5

 1.  

№ 732

Орталығы: Ақсу-Аюлы ауылдық округінің, Ақсу ауылы, бастауыш мектеп.

Шекарасы: Сеңкібай би көшесі №1 бастап №26 дейінгі үйлер.

 

5

 1.  

№733

Орталығы: Қайрақты ауылы, бастауыш мектеп.

Шекарасы: Жидебай батыр көшесі №1 бастап №25 дейінгі үйлер.

 

5

 1.  

№734

Орталығы: Ақадыр кенті, балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі.

Шекарасы: Ақжол көшесі №1, 1а, 2, 3, 3а, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 26, 33, 34, 39, 42, 43, 48, 48а үйлері, Нұрлы жол көшесі №1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 38, 44 үйлері, Бірлік көшесі № 9, 10, 14, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 39 40 үйлер, Жеңіс көшесі №5, 6, 9, 10, 10а, 12, 13, 19, 25, 30 үйлері, Желтоксан көшесі №1 бастап №51 дейінгі үйлер, Ержан би көшесі № 1 бастап №49 дейнгі үйлер, Қ.Рыскұлбеков көшесі №6, 6а, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 29, 30, 30а, 38, 52, 53, 59 үйлері, Ахмет Байтұрсынов көшесі №6, 13, 24 үйлері, Балауса көшесі №8, 9, 19 үйлері, Сейфуллин көшесі №1 бастап 38 дейінгі үйлер және №44 үй, Панфилов көшесі №10, 11, 14, 16, 32, 33 үйлері, Ә.Молдағұлова көшесі №1, 1а, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24 үйлері, Бейбітшілік көшесі №4, 10, 20, 26, 27, 28, 29, 31а, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 үйлері, Матросов көшесі № 1 бастап №48 дейінгі үйлер және №64 үй, Кушикбай батыр көшесі №1, 4, 13, 15, 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 28а, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 47, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73 үйлері, Аманат көшесі №1, 2, 3, 4, 6 үйлері, Абай көшесі №5 бастап №37 дейінгі үйлері және №1а, 2а, 3а үйлер, Тағылы көшесі №10 үй, Разъезд 906 км көшесі 8 үй, Ахмет Абраймов көшесі №1 бастап №9 дейінгі үйлер, Мұхамеджанов көшесі №1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 62, 66, 63, 64 үйлері, Бедров көшесі №1 бастап №13 дейінгі үйлер және №19а үй, Ынтымақ көшесі №1, 2, 3, 5, 8, 10, 12 үйлері, Т.Әубәкіров көшесі №1 бастап №16 дейінгі үйлер және №21 үй.

 

9

 1.  

№735

Орталығы: Ақадыр кенті, мәдениет үйі.

Шекарасы: Экспедиционная көшесі №1 бастап №18 дейінгі үйлер, Сәтпаев көшесі №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, Колбасин көшесі №1 бастап №13 дейінгі үйлер, Есимгалиев көшесі №1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 үйлері, Геологов көшесі №1 бастап №16 дейінгі үйлер, Ағыбай батыр көшесі №1 бастап №20 дейінгі үйлер, Тәуелсіз Қазақстан көшесі №1, 3, 8а, 9, 18, 18а үйлер, Байғозы батыр көшесі №1 бастап №14 дейінгі үйлер, Шағын аудан №1 бастап №22 дейінгі үйлер, Сәкен көшесі №1 бастап №24 дейінгі үйлер, Жамбыл көшесі №2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 үйлер, Құрманғазы көшесі №2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16 үйлері, Абай көшесі №1, 2, 3, 4, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 53, 54а, 54б, 57, 58 үйлер, Тұяқов көшесі №1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43 үйлері, Смағұлов көшесі №1, 1а, 3а, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, үйлер, Уәлиханов көшесі №1 бастап №12 дейінгі үйлер, Жарылғап батыр көшесі №1 бастап №47 дейінгі үйлер, Бастау көшесі №1, 2, 3, 10, 13, 16 үйлер, Ардагерлер көшесі №1 бастап №11 дейінгі үйлер.

 

11

 1.  

№736

Орталығы: Ақадыр кенті, М.Мәметова атындағы орта мектеп.

Шекарасы: Қыздарбеков көшесі №1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, үйлері, Сарыарқа көшесі №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30а үйлері, Болашақ көшесі №1, 1а, 3, 5, 7, 11, 17, 29, 33, 26, 37, 41, 41а үйлері, Ақтасты көшесі №1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 үйлері, Алаш көшесі №1, 2, 2а, 4, 13, 15, 8, 12, 18, 31, 14а, 33, 29, 3, 9, 21 үйлері, Достық көшесі №1, 3, 2, 4, 5 үйлері, Орынбек Беков көшесі №1, 3, 7, 7а, 9, 2, 4, 5, 5а, 4а, 1а, 3а, 5б, 13, 15, 17, 27, 8, 10, 12, 10а, 33, 18, 37, 24, 26, 39, 41, 28, 32, 43, 45, 47, 48 үйлері, К.Оспанов көшесі №1, 1а, 2, 2а, 2б, 3а, 4а, 6а, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 26, 28, 3, 30, 35, 38, 43, 40, 42, 48, 47, 49, 51, 53, 57, 25, 18а, 28а, 45, 7, 17 үйлері, Мәдиев көшесі №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 үйлері, Ақшатау көшесі №19, 16, 14, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 2, 1 үйлері, Баритов көшесі №6, 1а, 1б, 12, 14, 1, 9, 36, 15, 17, 19, 21, 23, 50, 27, 54, 29, 31, 56, 60, 68, 35, 37, 72, 70, 11, 13, 25, 71 үйлері, Мұғалімдер үйі №1, Сарысу көшесі №1, 24, 30, 38, 40, 46, 47, 8 үйлері, Мәншүк Мәметова көшесі №34, 30, 26, 24, 33, 31, 29, 17, 10, 8, 4, 5, 3, 2, 2а, 1, 6 үйлері, Жұмысшы көшесі №22, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 7, 9, 11, 17, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 31, 42, 21, 28а, 33, 19 үйлері, Теміржолшылар көшесі №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 үйлері, С.Оразаев көшесі №21, 25, 22, 24, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 16, 15, 10, 9, 8, 11, 14, 13, 12, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 18, 20, 17, 19 үйлері, Ырыс көшесі №4а, 6, 7, 8, 17 үйлері, Азаттық көшесі №1, 2, 3, 4а, 5, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6, 7, 14 үйлері, Айыртау көшесі №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 үйлері, Сельхозтехника үйлері №1 бастап №6 дейінгі үйлер, Жібек жолы көшесі №1 бастап №8 дейінгі үйлер.

 

9

 1.  

№737

Орталығы: Сарыши ауылы, бастауыш мектеп.

Шекарасы: Станционная көшесі №1 бастап №15 дейінгі үйлер, Вокзальная көшесі №1 бастап №12 дейінгі үйлер.

 

 

5

 1.  

№738

Орталығы: Ақжал кенті, «Шұғыла» мәдениет үйі.

Шекарасы: Абай көшесі №1 бастап №24 дейінгі үйлер, Ағыбай батыр көшесі №1 бастап №9 дейінгі және №11, №13, №15, №17 үйлер, Алтынсарин көшесі №1 бастап №19 дейінгі және №21, №23 үйлер, Әубәкіров көшесі №1 бастап №15 дейінгі үйлер, Бейбітшілік көшесі №1 бастап №8 дейінгі үйлер, Дүйсенбай көшесі №1 бастап №8 дейінгі үйлер, Елеген батыр көшесі №1 бастап №8 дейінгі үйлер, Жаманқара көшесі №1 бастап №18 дейінгі үйлер, Желтоқсан көшесі №1 бастап №10 дейінгі үйлер, Қазыбек би көшесі №1 бастап №21 дейінгі үйлер және №257 үй, Молдағұлова көшесі №1 бастап №7 дейінгі үйлер, Сәтбаев көшесі №1 бастап №30 дейінгі үйлер, Сейфуллин көшесі №1 бастап №23 дейінгі үйлер, Уәлиханов көшесі №1 бастап №20 дейінгі үйлер.

 

7

 

 

12

 

 

№739

 

Орталығы: Ақжал кенті, негізгі орта мектеп.

Шекарасы: Әлімшайхы көшесі №1 бастап №15 дейінгі үйлер, Қасымжанов көшесі №1 бастап №10 дейінгі үйлер, Сарыарка көшесі №1 бастап №12 дейінгі үйлер және №16а үй, Жамбыл көшесі №1 бастап №5 дейінгі үйлер.

 

5

13

 

 

№740

Орталығы: Қарабұлақ ауылы, шаруа қожалығының ғимараты.

Шекарасы: Ақжал кентінің Қарабұлақ ауылы.

 

5

14

 

№741

Орталығы: Ақшату кенті, мәдениет үйі.

Шекарасы: Байсейт көшесі №1 бастап №40 дейінгі және №61 бастап №86 дейінгі үйлер, Дия-қажы көшесі №1 бастап №33 дейінгі үйлер, Абай көшесі №1 бастап №20 дейінгі және №38, №39, №43, №47 үйлер, Аралбаев көшесі №1 бастап №30 дейінгі үйлер және №47 үй, Карьерный көшесі №1 үй, Торговый көшесі №1 бастап №66, 66а дейінгі үйлер, Киров көшесі №1 үй, Шоссейный көшесі №1-2 үйлер, Больничный көшесі №1 үй, Махметов көшесі №1 бастап №17 дейінгі үйлер, Школьный көшесі №1 бастап №10 дейінгі және №20, №21, №22, №92, №94, №95 үйлер, Садовая көшесі №1, 2, 5, 9, 21, 22, 23, 26 үйлер, Сейфуллин көшесі №1 бастап №11 дейінгі үйлер, Бостандық көшесі №1 үй, Смағұлов көшесі №1-2 үйлер, Нұржанов көшесі №1 бастап №33 дейінгі үйлер және №70 үй, Бейбітшілік көшесі №1 бастап №6 дейінгі үйлер, Шахтер көшесі №1, 2 үйлер, Восточная көшесі №1 бастап №4 дейінгі үйлер, Степная көшесі №1 бастап №4 дейінгі үйлер, Қазан көшесі №1 бастап №5 дейінгі үйлер, Стадионная көшесі №1 бастап №3 дейінгі үйлер, Әуезов көшесі №1 бастап №5 дейінгі үйлер, Байтұрсынов көшесі №1, 2, 5 үйлер.

 

5

15

 

 

№742

Орталығы: Жарылғап батыр ауылы, Ж.Алтайбаев атындағы негізгі орта мектеп.

Шекарасы: Ақшатау кентінің Жарылғап батыр ауылы.

 

5

16

 

№743

Орталығы: Қарғалы ауылы, шаруа қожалығының ғимараты.

Шекарасы: Ақшатау кентінің Қарғалы ауылы.

 

5

17

 

№744

Орталығы: Ақшоқы ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Тағылы көшесі №1 бастап №6 дейінгі үйлер, Бірлік көшесі №1 бастап №79 дейінгі үйлер.

 

5

18

 

№745

Орталығы: Ақбауыр ауылы, негізгі орта мектеп.

Шекарасы: Достық көшесі №1 бастап №8 дейінгі және №24 бастап №38 үйлер, М.Әкімжанов көшесі №1 бастап №23 дейінгі үйлер.

 

5

19

 

№746

Орталығы: Ақой ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Акой көшесі №1 бастап №11 дейінгі үйлер және №71 үй, Қажымұқан көшесі №1 бастап №5 дейінгі үйлер және №16 үй, Қазыбек би көшесі №1 бастап №20 дейінгі үйлер, Сейфуллин көшесі №1 бастап №15 дейінгі үйлер, Чепурченко көшесі №1 бастап №19 дейінгі үйлер, Марат Едігеев көшесі №1 бастап №9 дейінгі үйлер.

 

5

20

 

 

№747

Орталығы: Батық ауылы, жалпы білім беру орта мектеп.

Шекарасы: Абай көшесі №1 бастап №9 дейінгі үйлер және №53 үй, Батық көшесі №1 бастап №90 дейінгі үйлер және №177 үй, Жамбыл көшесі №1 бастап №33 дейінгі үйлер және №53, №64 үйлер, Жезқазған көшесі №1 бастап №17 дейінгі үйлер және №176 үй, Майлин көшесі №1 бастап №4 дейінгі және №53, №55, №56, №57, №61, №61а үйлер, Сейфуллин көшесі №1 бастап №9 дейінгі, №40 бастап №55 дейінгі үйлер және №112 үй.

 

5

21

 

№748

Орталығы: Босаға ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Ағыбай батыр көшесі №1 бастап №10 дейінгі үйлер, Айқымбеков көшесі №1 бастап №44 дейінгі үйлер және №70 үй, Бектұрсынов көшесі №18 бастап №53, №53а дейінгі үйлер, Тәуелсіздік көшесі №13 үй, Жарылғап батыр көшесі №1, 2, 4, 5, 12, 15 үйлер, Қанды қараша көшесі №1 бастап №8 дейінгі үйлер, Құлжанбеков көшесі №1 бастап №21 дейінгі үйлер.

 

5

22

 

 

№749

Орталығы: Жылыбұлақ ауылы, «Жылыбұлақ» шаруа қожалығының ғимараты.

Шекарасы: Жылыбұлак көшесі №1 бастап №4 дейінгі үйлер.

 

5

23

 

 

№750

Орталығы: Бұрма ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Байшағыров көшесі №1 бастап №36 дейінгі үйлер, Бейбітшілік көшесі №1 бастап №38 дейінгі үйлер, Жастар көшесі №1 бастап №29 дейінгі үйлер, Бәйтерек көшесі №1 бастап №20 дейінгі үйлер, Құрылысшылар көшесі №1 бастап №26 дейінгі үйлер, Орталық көшесі №1 бастап №14 дейінгі үйлер және №25, №25а, №38 үйлер, Сарыарқы көшесі №1 бастап №40 дейінгі үйлер.

 

5

24

 

№751

Орталығы: Мұхтар ауылы, негізгі орта мектеп.

Шекарасы: Бозшакол көшесі №1 бастап, №27 дейінгі үйлер, Мұхтар көшесі №1 бастап №36 дейінгі үйлер, Мектеп көшесі №1 бастап №4 дейінгі үйлер және №28 үй.

 

5

25

 

№752

Орталығы: Дәрия кенті, орта мектеп.

Шекарасы: Абай көшесі №1 бастап №36 дейінгі үйлер, Әуезов көшесі №1 бастап №14 дейінгі үйлер және №20 үй, Жамбыл көшесі №1 бастап №37 дейінгі үйлер, Желтоқсан көшесі №1 бастап №20 дейінгі үйлер және №31 үй, Бұғылы көшесі №1 бастап №22 дейінгі үйлер, М.Маметова көшесі №1 бастап №18 дейінгі үйлер және №24, №26 үй, Ә.Молдағұлова көшесі №1 бастап №20а дейінгі үйлер, Момышұлы көшесі №1 бастап №20 дейінгі үйлер және №20, №27, №36 үйлер, С.Сейфуллин көшесі №1 бастап №19 дейінгі үйлер.

 

5

26

 

 

№753

Орталығы: С.Сейфуллин кенті, мәдениет үйі.

Шекарасы: Маясар-ақын көшесі №1 бастап №31 дейінгі үйлер, Н.Әбдіров көшесі №1 бастап №50 дейінгі және №77, №78 үйлер, Қазыбек-би көшесі №1 бастап №42 дейінгі үйлер, Жамбыл көшесі №1 бастап №42 дейінгі үйлер, Достық көшесі №1 бастап №27 дейінгі үйлер, Наурыз көшесі №1 бастап №34 дейінгі үйлер, Б.Шамиев көшесі №1 бастап №12 дейінгі үйлер және №131 үй, М.Мәметова көшесі №1 бастап №16 дейінгі үйлер, Гагарин көшесі №1 бастап №16 дейінгі үйлер, Береке көшесі №1 бастап №21 дейінгі үйлер және №31 үй, Крупская көшесі №1 бастап №28 дейінгі үйлер және №32 үй, Жеңіс көшесі №1 бастап №15 дейінгі үйлер, Абай көшесі №1 бастап №28 дейінгі үйлер, Бұғылы көшесі №1 бастап №42 дейінгі және №54, №727 үйлер, Шевченко көшесі №1 бастап №25 дейінгі үйлер, Т.Әубәкіров көшесі №1 бастап №37 дейінгі үйлер, Бейбітшілік көшесі №1 бастап №45 дейінгі үйлер, Байғозы батыр көшесі №1 бастап №42 дейінгі және №51 бастап №55 дейінгі үйлер, С.Сейфуллин көшесі №1 бастап №47 дейінгі және №51, №65, №97 үйлер.

 

9

27

 

№754

Орталығы: Жамбыл кенті, жеке кәсіпкер ғимараты.

Шекарасы: Дорожная көшесі №1 бастап №10 дейінгі үйлер, Рудничная көшесі №1 бастап №4 дейінгі үйлер, Советская көшесі №1 үй, Труда көшесі №1 үй, Фабричная көшесі №1 үй, Школьная көшесі №1 үй, Горняков көшесі №1 бастап №4 дейінгі үйлер.

 

5

28

 

 

№755

Орталығы: Нұра ауылы, орта мектеп.

Шекарасы: Н.Әбдіров көшесі №1 бастап №11 дейінгі және №52, №53, №56, №59, №61, №63, №65, №67, №69, №73, №74, №90 үйлер, Шабанбай би көшесі №1 бастап №33 дейінгі және №81 бастап №129 дейінгі үйлер және №138, №149, №157, №172, №200 үйлер, Сейфуллин көшесі №1 бастап №12 дейінгі және №41 бастап №59 дейінгі үйлер, Мұқанов көшесі №1 бастап №8 дейінгі және №18 бастап №36 дейінгі үйлер және №121, №122, №142 үйлер, Абай көшесі №1 бастап №34 дейінгі және №45, №61, №62, №63, №67, №73, №100, №101, №116, №118, №120, №123, №138, №149, №199 үйлер, Н.Байсейтұлы көшесі №1 бастап №93 дейінгі және №116а, №117, №118, №124а үйлер.

 

5

29

 

№756

Орталығы: Киікті ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Бейбітшілік көшесі №1 бастап №14 дейінгі үйлер, Желтоқсан көшесі №1 бастап №8 дейінгі үйлер, Ағыбай батыр көшесі №1 бастап №42 дейінгі үйлер, Әбікен Хасенов көшесі №1 бастап №23 дейінгі үйлер, Қазыбек би көшесі №1 бастап №30 дейінгі үйлер, Ыбырай Алтынсарин №1 бастап №23 дейінгі үйлер.

 

5

30

 

 

№757

Орталығы: Көктіңкөлі ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Кистафин көшесі №1 бастап №16 дейінгі және №21, 23 үйлер, Көктіңкөлі көшесі №1 бастап №32 дейінгі үйлер және №38 үй, Бастау көшесі №1 бастап №17 дейінгі үйлер, Сейфуллин №1 бастап №24 дейінгі үйлер, Ынтымақ көшесі №1 бастап №40 дейінгі үйлер, Тәуелсіздік көшесі №1 бастап №40 дейінгі үйлер, Бірлік көшесі №1 бастап №9 дейінгі үйлер, Ақжол ауылы Сарыарқа көшесі №1 бастап №20 дейінгі үйлер.

 

5

31

 

№758

Орталығы: Жыланды ауылы, бастауыш мектеп.

Шекарасы: Байғозы батыр көшесі №1 бастап №21 дейінгі үйлер.

 

 

5

32

 

№759

Орталығы: Әлихан ауылы, негізгі орта мектеп.

Шекарасы: Күшикбай батыр көшесі №1 бастап, №52 дейінгі үйлер, 43 разъезд №1 бастап, №10 дейінгі үйлер.

 

5

33

 

№760

Орталығы: Разъезд, бастауыш мектеп.

Шекарасы: Көктіңкөлі станциясы, Төлек батыр көшесі №1 бастап №37 дейінгі үйлер.

 

5

34

 

 

№761

Орталығы: Красная Поляна ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Бірлік көшесі №1 бастап №15 дейінгі үйлер, Дворука көшесі №1 бастап №18 дейінгі үйлер және №126 үй, Сарыарқа көшесі №1 бастап №12 дейінгі үйлер, Қарамұрын көшесі №1 бастап №29 дейінгі және №39, №70, №72 үйлер, Комарова көшесі №1 бастап №35 дейінгі және №42, №52, №141 үйлер, Байқоңыр көшесі №1 бастап №19 дейінгі үйлер, Нұра көшесі №1 бастап №23 дейінгі үйлер және №31 үй.

 

5

35

№762

Орталығы: Бекет ауылы, негізгі мектеп.

Шекарасы: Бәйтерек көшесі №1 бастап №18 дейінгі үйлер және №77 үй, Жеңіс көшесі №1 бастап №14 дейінгі және №30 бастап №69 дейінгі үйлер, Наурыз көшесі №1 бастап №15 дейінгі және №53 бастап №77 дейінгі үйлер.

 

5

36

 

№763

Орталығы: Дербісалы ауылы, шаруа қожалығының ғимараты.

Шекарасы: Бірлік көшесі №1 бастап №24 дейінгі үйлер, Нұр көшесі №1 бастап №28 дейінгі үйлер.

 

5

37

 

 

№764

Орталығы: Қарамұрын ауылы, бастауыш мектеп.

Шекарасы: Бейбітшілік көшесі №1 бастап №44 дейінгі үйлер, Достық көшесі №1 бастап №4 дейінгі және №47 бастап №80 дейінгі үйлер.

 

5

38

 

№765

Орталығы: Қызылтау ауылы, Байғозы батыр атындағы бастауыш мектеп.

Шекарасы: Қазанның 60 жылдығы көшесі №1 бастап №11 дейінгі үйлер, Гагарин көшесі №1 бастап №5 дейінгі және №7, 9, 15, 20, 21, 22 үйлер, Интернациональная көшесі №1 бастап №4 дейінгі үйлер, К.Мыңбаев көшесі №1 бастап №27 дейінгі үйлер, Комсомольская көшесі №1 үй, Сейфуллин көшесі №1 бастап №17 дейінгі үйлер және №30 үй, Северная көшесі №1 бастап №5 дейінгі үйлер.

 

5

39

 

№766

Орталығы: Мойынты кенті, мәдениет үйі.

Шекарасы: Таңыбай батыр көшесі №1 бастап №53 дейінгі үйлер, К.Байсеитова көшесі №1 бастап №15 дейінгі үйлер және №20а үй, Т.Рысқұлов көшесі №1 бастап №48 дейінгі үйлер, Шашубай көшесі №1 бастап №32 дейінгі үйлер, Абай көшесі №1 бастап №48 дейінгі үйлер және №68 үй, Сейфуллин көшесі №1 бастап №37 дейінгі үйлер, Қыздарбек көшесі №1 бастап №28 дейінгі үйлер, М.Мәметова көшесі №1 бастап №35, 35а дейінгі үйлер және №78 үй, Б.Момышұлы көшесі №1 бастап №55 дейінгі үйлер және №123, 125, 127, 128 үйлер, Мөлтекауданы көшесі №1 бастап №10 дейінгі үйлер, Мойынты кенті Ақбұлақ ауылы.

 

7

40

 

№767

Орталығы: Нұраталды ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Бұғылы көшесі №1 бастап №30 дейінгі үйлер, Достық №1 бастап №16 дейінгі үйлер, Уәлихан көшесі №1 бастап №16 дейінгі үйлер, Байзақов көшесі №1 бастап №17 дейінгі үйлер, Ә.Молдағұлова көшесі №1 бастап №24 дейінгі үйлер, С.Сейфуллин көшесі №1 бастап №12 дейінгі үйлер, Нұраталды көшесі №1 бастап №18 дейінгі үйлер.

 

5

41

 

 

№768

Орталығы: Нұраталды ауылдық округінің, Ақсу ауылы, негізгі орта мектеп.

Шекарасы: С.Сейфуллин көшесі №1 бастап №10 дейінгі, №20 бастап №40а дейінгі үйлер және №43 үй, Ы.Алтынсарин №1 бастап №36а дейінгі үйлер.

 

5

42

 

 

№769

Орталығы: Аққияқ ауылы, бастауыш мектеп ғимараты.

Шекарасы: Талды көшесі №1 бастап №14 дейінгі үйлер.

 

5

43

№770

Орталығы: Шопа ауылы, бастауыш мектеп.

Шекарасы: Бұғылы көшесі №1 бастап №40 дейінгі үйлер, Достық көшесі №1 бастап №24 дейінгі үйлер.

 

5

 

44

 

№771

Орталығы: Қызылқой ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Абай көшесі №1 бастап №21 дейінгі үйлер және №67а үй, Бейбітшілік көшесі №1 бастап №34 дейінгі үйлер және №64 үй, Тәуелсіздік көшесі №1 бастап №40 дейінгі үйлер.

 

5

45

 

 

№772

Орталығы: Ортау ауылы, негізгі орта мектеп.

Шекарасы: Байғозы батыр көшесі №1 бастап №14 дейінгі үйлер және №20 үй, Ардагерлер көшесі №1 бастап №25 дейінгі үйлер және №32, 33, 34, 40 үйлер, Теңдік көшесі №1 бастап №12 дейінгі үйлер, Сейфуллин көшесі №1 бастап №12 дейінгі үйлер, Әубәкіров көшесі №1 бастап №8 дейінгі және №10, 10а, 10б, 13 үйлер, Еркіндік көшесі №1 бастап №3 дейінгі үйлер.

 

5

46

 

 

№773

Орталығы: Өспен ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Достық көшесі №1 бастап №17 дейінгі үйлер, Кеншілер көшесі №1 бастап №9 дейінгі үйлер, Қаныш Сәтбаев көшесі №1 бастап №31 дейінгі үйлер, Центральная көшесі №1 бастап №31 дейінгі үйлер, Әулиетас көшесі №1 бастап №21 дейінгі үйлер, Теміржол көшесі №1 бастап №38 дейінгі үйлер.

 

5

47

 

№774

Орталығы: Айғыржал ауылы, М.Жапақов атындағы негізгі орта мектеп.

Шекарасы: Мамыр көшесі №1 бастап №41 дейінгі үйлер.

 

5

48

 

№775

Орталығы: Еркіндік ауылы, жалпы орта білім беру мектебі.

Шекарасы: Мектеп көшесі №1 бастап №30 дейінгі және №36, 43, 52, 69, 80, 81 үйлер, Қаражартас көшесі №1 бастап №152 дейінгі үйлер және №180 үй, Теміржолшылар көшесі №1 бастап №80 дейінгі, №83, 84, 85, 110, 125, 131, 207 және №180 бастап №191 дейінгі үйлер.

 

5

49

 

№776

Орталығы: Жұмыскер ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Тағылы ауылдық округінің Жұмыскер ауылы.

 

5

50

 

 

№777

Орталығы: Кызылту ауылы, бастауыш мектеп.

Шекарасы: Тағылы ауылдық округінің Қызылту ауылы.

 

5

51

№778

Орталығы: Қарасаз ауылы, бастауыш мектеп.

Шекарасы: Қойтас көшесі №1 бастап №27 дейінгі үйлер.

 

5

52

 

 

№779

Орталығы: Талды ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Д.Смайлов көшесі №1 бастап №24 дейінгі үйлер және №29 үй, Сенкібай батыр көшесі №1 бастап №10 дейінгі үйлер, Рүстем Мәжитов көшесі №1 бастап №13 дейінгі және №20, №20а үйлер, Наршөккен көшесі №1 бастап №23 дейінгі үйлер, И.Кішкентаев көшесі №1 бастап №12 дейінгі үйлер және №23 үй, Ж.Байтуов көшесі №1 бастап №11 дейінгі үйлер, Бейбітшілік көшесі №1 бастап №19 дейінгі үйлер, А.Құнанбаев көшесі №1 бастап №19 дейінгі үйлер, Жанажұрт-Байбала көшесі №1 бастап №24 дейінгі үйлер.

 

5

53

№780

Орталығы: Берекетті ауылы, бастауыш мектеп.

Шекарасы: Ақшоқы көшесі №1 бастап №4 дейінгі үйлер.

 

5

54

 

№781

Орталығы: Жана-Жұрт ауылы, бастауыш мектеп ғимараты.

Шекарасы: Талды көшесі №1 бастап №14 дейінгі үйлер.

 

5

55

 

№782

Орталығы: Төменгі Қайрақты ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Қ.Сәтбаев көшесі №1 бастап №12 дейінгі үйлер және №15 үй, Қадыр батыр көшесі №1 бастап №5 дейінгі үйлер және №8 үй, Абай көшесі №1 бастап №15 дейінгі үйлер және №20, 23, 27 үйлер, Жарылғап батыр көшесі №1 бастап №4 дейінгі және №8, 9 үйлер, К.Мақажанов көшесі №1 бастап №6 дейінгі және №10, 12, 15, 25 үйлер, Дерипсал батыр көшесі №1 бастап №4 дейінгі үйлер, М.Әуэзов көшесі №1 бастап №14 дейінгі үйлер, С.Сейфуллин көшесі №1 бастап №10 дейінгі үйлер, Б.Орынбек көшесі №1 бастап №16 дейінгі үйлер және №24 үй, Аққошқар батыр көшесі №1 бастап №7 дейінгі және №9, 11, 25 үйлер, Құрманғазы көшесі №1 бастап №4 дейінгі және №7, 8, 10, 12, 17 үйлер, Т.Рымбекұлы көшесі №1 бастап №10 дейінгі және №13, 13а үйлер, Жәнібеков көшесі №1 бастап №16 дейінгі және №20, 23 үйлер, К.Нұржанов көшесі №1 бастап №25 дейінгі үйлер, С.Ахметұлы көшесі №1 бастап №12 дейінгі үйлер және №26 үй, Қабанбай батыр көшесі №1, 2, 5, 6, 8, 9 үйлер, Шортанбай батыр көшесі №1 бастап №10 дейінгі үйлер.

 

5

56

 

 

№783

Орталығы: Жоғарғы Қайрақты ауылы, фельдшерлік акушерлік пункт ғимараты.

Шекарасы: Төменгі Қайрақты ауылдық округінің Жоғарғы Қайрақты ауылы.

 

5

57

 

№784

Орталығы: Үңірек ауылы, мәдениет үйі.

Шекарасы: Үңірек көшесі №1 бастап №29 дейінгі үйлер және №144, №178 үйлер, Тағылы көшесі №1 бастап №9 дейінгі үйлер және №19, №201 үйлер, Сарыарка көшесі №1 бастап №22 дейінгі үйлер және №193 үй, Бұғылы көшесі №1 бастап №18 дейінгі үйлер және №194 үй, Бейбітшілік көшесі №1 бастап №14 дейінгі үйлер және №191 үй.

 

5

58

 

№785

Орталығы: Құттыбай ауылы, шаруа қожалығының ғимараты.

Шекарасы: Бесағаш көшесі №1 бастап №16 дейінгі үйлер және №195 үй.

 

5

59

 

№786

Орталығы: Кармыс ауылы, бастауыш мектеп.

Шекарасы: Тесік-Тас көшесі №1 бастап №55 дейінгі үйлер.

 

5

60

 

№787

Орталығы: Тұмсық ауылы, бастауыш мектеп.

Шекарасы: Ұста көшесі №1 бастап №37 дейінгі үйлер.

 

5

 

Шет аудандық мәслихат

 


Келулердің саны: 1019